GİZLİLİK & ÇEREZ POLİTİKASI
Biz dijital pazarlama ajansı (www.gdajans.com) ve akıllı kartvizit teknolojisi olan www.dijivizit.com markasının sahipleriyiz. Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

Ziyaret
Ziyaretçiler dijivizit.com'u veya bir dijivizit profilini ziyaret ettiklerinde anlık tarih verilerini ve ayrıca spam tespitine yardımcı olmak, istatistik oluşturmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

Ortam
Görsellerinizi web sitesine yüklerseniz, resimleriniz Web sitesi ziyaretçileri tarafından görünür olur ve indirilebilir. Herhangi bir konum bilgisini indirilip çıkarabilir.

Çerezler
dijivizit profillerinin görüntülenme ve tıklanma istatistiklerinde kullanılmak üzere toplanan çerezlerde herhangi bir kişisel bilginiz yer almaz. Eğer bir dijivizit hesabınız varsa ve giriş yaptıysanız, tarayıcınız kapatılana kadar oturum bilgileriniz bellekte tutulur. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır. Bir özelliği düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz özelliğin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

Diğer sitelerden gömülen içerik
Bu sitedeki gömülü içerik (ör. Google Maps, WhatsApp vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır. Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Analiz - Verinizi kimlerle paylaşıyoruz
dijivizit.com'u veya bir dijivizit Profilini ziyaret eden herkesin IP, Ülke/Şehir, İnternet Tarayıcısı bilgileri kayıt edilir. Bu belgeler spamı engellemek ve dijivizit kullanıcılarının hesaplarına giren kişilerin istatistiğini oluşturmak için kullanılır. Bu veriler, dijivizit ve Profil sahibi dışında kimseyle paylaşılmaz dijivizit.com'a Üye olduğunuzda veya Parola sıfırlama isteğinde bulunduğunuzda, Sitemimizin ve Kullanıcılarımızın Güvenliğini sağlayabilmemiz için IP adresiniz ve e-posta adresiniz kayıt edilir.

Verilerinizi ne kadar süre tutarız
Bir dijivizit profilini görüntülediğinizde, IP, Profil etkileşim hareketleriniz, Ülke/Şehir, Ziyaret süresi bilgileriniz sınırsız olarak saklanır. Böylece, ziyaret ettiğiniz profilin istatistik bilgileri oluşur. Bu bilgilere sadece dijivizit ve ziyaret ettiğiniz kullanıcının kendisi erişebilir. Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). dijivizit yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler
Bu sitede bir hesabınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, verilerinizi sildiğinizde kayıtlar kalıcı olarak silinir. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez. Kişisel telefon numaranız, cinsiyetiniz ve e-posta adresiniz her zaman saklı kalır. "Bu bilgi gizli kalacaktır." ibaresini görmediğiniz tüm bilgilere, profilinizi ziyaret eden herkes erişebilir.

Verinizi nereye gönderiyoruz
Verileriniz herhangi bir 3. firmaya gönderilmez. Gerekli tüm veri işleme ve veri güvenliği işlemleri dijivizit bünyesinde gerçekleşir. Hesabınızın Profil Düzenleme bölümünde "Bu bilgi gizli kalacaktır." ibaresi bulunan bilgi giriş kutucuğu aracılığyla kayıt edilen veriler kimse ile paylaşılmaz.
KVKK AYDINLATMA METNİ
Dijivizit Kullanıcılarına Ait Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Dijivizit olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi tedavilerinizi yürütme kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca, “Halkalı Merkez Mah. 2. Meriç Sok. No : 38 Küçükçekmece - İstanbul” adresinde mukim Kreart Dijital | dijivizit Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz Kreart Dijital | dijivizit tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak, Sözleşmenin kurulması ve ifası, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Ürünün kullanımı gereği kartvizitinizi okuttuğunuz 3. Kişilerle kartvizit bilgisi olarak girdiğiniz bilgilerinizin paylaşımı, Websitesinde kullanıcı profili oluşturulması, Talebiniz üzere reklam faaliyetlerinizin gerçekleştirilmesi, Gerektiğinde kişisel bilgilerinizi güncelleme, dijivizit ürün teslimatının gerçekleştirilmesi, Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8/2-a bendinde ve 9.maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta sözleşmenin kurulması ve ifası nedeniyle dijivizit çalışanlarına ve yöneticilerine, dijivizit ortak firmalarına, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; dijivizit tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; adınız soyadınız, fotoğrafınız, kullanıcı şirket logosu, unvanınız, teslimat adresiniz, kullanıcı şifreniz, şirketinizin ve varsa şahsi websiteniz, cep telefonu numaranız, whatsapp numaranız, fax numaranız, şirket adı, telefonu ve adresi, IBAN numaranız, sosyal medya adresleriniz tipindeki genel nitelikli kişisel verileriniz;

Kanun’un 5. Maddesinin 2/a-c-ç-f bentleri uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizi Saklama ve İmha Süreci
İşbu aydınlatma metninde işleneceği söylenen kişisel verileriniz müşteri ilişkimiz devam ettiği sürece kaydedilmeye, işlenilmeye ve işbu Aydınlatma Metninin 3. Maddesinde belirtilen kişilere aktarılmaya devam edecektir. Kişisel verileriniz saklama süresi dolana kadar MD5 içeren bir algoritmayla ve görsel formatı dönüştürülerek text olarak korunmaktadır. İlgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde ilgili Kanun ve buna bağlı ikincil yasal düzenlemelere uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman dijivizit‘a başvurarak; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@dijivizit.com adresine iletebilirsiniz. dijivizit , bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular dijivizit tarafından reddedilecektir.
KULLANICILARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ, AKTARIMI VE TİCARİ İLETİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ
Dijivizit olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun tam idrakiyle; sayfa görüntüleme sayınız, kaydet butonu tıklama sayınız, ortalama oturum süreniz, dil tercihiniz, şehir ve ülke bilgileriniz, browser bilgileriniz, işletim sistem bilgisi, cihaz bilgisi, ilgi alanı kategorisi, sayfadaki link tıklama sayısı türündeki kişisel verilerinizi Google’a ürünün reklam ve raporlama özelliğini geliştirmek amacıyla; adınız soyadınız, mail adresiniz, IP adresiniz, tarayıcı kimliği, teslimat şehri, ülke kodu, telefon numaranız, doğum tarihi, cinsiyet türündeki kişisel verilerinizi Meta'ya ürünün reklam özelliğini geliştirmek amacıyla ve adınız soyadınız, fotoğrafınız, kullanıcı şirket logosu, unvanınız, teslimat adresiniz, kullanıcı şifreniz, şirketinizin ve varsa şahsi websiteniz, cep telefonu numaranız, whatsapp numaranız, fax numaranız, şirket adı, telefonu ve adresi, IBAN numaranız, sosyal medya adresleriniz tipindeki türündeki kişisel verilerinizi dijivizit personel ve yöneticileri ile ürünün geliştirilmesi süreçleri amacıyla 3. taraf hizmet sağlayıcılarıyla ve server hizmeti alınan Turhost hosting servisine aktarılmaktadır.

Yukarıda sayılan genel nitelikli kişisel verilerimin yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde sileneceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, dijivizit tarafından hazırlanmış “Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel nitelikli kişisel verilerimin dijivizit tarafından toplanılmasına, kaydedilmesine, işlenilmesine ve aktarılmasına ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz uyarınca aktarılmasına ve sms ile e-mail aracılığıyla elektronik ticari ileti gönderilmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
"İşinizi parmaklarınızın ucuna getirin: Sosyal medyada yıldız gibi parlayın!;
 • Ürün Adı
 • :
 • İnstagram Takip Kartı
 • Gönderim
 • :
 • Yurtiçi Kargo (Ücretsiz)
 • Fiyat
 • :
 • ₺699,00
  ₺499,00
İNSTAGRAM TAKİP KARTI
Ücretsiz Kart Tasarımınızı ve Kart Yönlendirmesini Görmek Aşağıdaki Aşağıda ki Formu Eksiksiz Doldurunuz.
Adınız Soyadınız
E-Posta Hesabınız
Gsm/Whatsapp No
₺699,00 yerine
₺499,00
Kişisel Verilerin Korunması Kanununu okudum ve kabul ediyorum.
DİJİVİZİT

Yeni Nesil Kartvizit

Paranızı Boşa Harcamayın ! Dijital Kartvizite Dijivizit İle Adımınızı Atın.

Yedek Kart Hediye
GOLD KART

Benim Tercihim " Gold " Diyorsanız Ücretsiz Demo Hesabınızı ve Kart Tasarımınızı Görmek İçin Formumuzu Doldurabilirsiniz.

₺799,00
₺599,00
Yedek Kart Hediye
SPECIAL KART

Benim Tercihim " Special " Diyorsanız Ücretsiz Demo Hesabınızı ve Kart Tasarımınızı Görmek İçin Formumuzu Doldurabilirsiniz.

₺799,00
₺599,00
Yedek Kart Hediye
SILVER KART

Benim Tercihim " Silver " Diyorsanız Ücretsiz Demo Hesabınızı ve Kart Tasarımınızı Görmek İçin Formumuzu Doldurabilirsiniz.

₺799,00
₺599,00
Yedek Kart Hediye
PLATINUM KART

Benim Tercihim " Platinum " Diyorsanız Ücretsiz Demo Hesabınızı ve Kart Tasarımınızı Görmek İçin Formumuzu Doldurabilirsiniz.

₺799,00
₺599,00
Yedek Kart Hediye
AMETHYST KART

Benim Tercihim " Amethyst " Diyorsanız Ücretsiz Demo Hesabınızı ve Kart Tasarımınızı Görmek İçin Formumuzu Doldurabilirsiniz.

₺799,00
₺599,00
DİJİVİZİT

Sosyal Medya Kartları

Paranızı Boşa Harcamayın ! Dijital Kartvizite Dijivizit İle Adımınızı Atın.

Google Yorum Kartı

Google'da Öne Çıkın: Etkileyici Yorum Kartlarıyla İz Bırakın !

₺799,00
₺599,00
İnstagram Takip Kartı

İnstagram takipçilerinizi arttırarak İnstagram'da işletmenize daha fazla prestij kazandırın !

₺699,00
₺499,00
Facebook Beğeni Kartı

Facebook sayfa beğeni kartı ile sayfanızı büyütün ve Facebook'ta daha fazla öne çıkın !

₺699,00
₺499,00
DİJİVİZİT

Gerçek Yorumlar

Whatsapp Üzerinden Yorum Talebinde Bulunularak Alınmış Gerçek Yorumlarımızdır.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Daha Fazla Bilgi
TAMAM